تبلیغات
مردان خدا (شهدای دارالمومنین کاشان) mardanekhoda.ir - رحلت پدر شهید حاج عباس کریمی

انا لله و انا الیه راجعون

روح بلند حاج احمد کریمی،

پدر بزرگوار و صبور سردار رشید سپاه اسلام شهید حاج عباس کریمی

به سوی فرزندش هجرت کرد

شادی روحشان حمد و سوره و صلوات


مراجع: سردار! تسلیت...‌ ، مشرق ،